Elections results - General Election (1999)

Home > City Hall > City government > Elections > Past Election Results > Elections results - General Election (1999)

Results for Mayor

Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 15,856 95.12% N/A
Jared J. Murray 519 3.11% N/A
Tim Mercer 294 1.76% N/A
Total 16,669
Advance Voting - Advanced
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 718 93.01% N/A
Jared J. Murray 27 3.50% N/A
Tim Mercer 27 3.50% N/A
Anne McClymont Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 1762 95.24% N/A
Jared J. Murray 58 3.14% N/A
Tim Mercer 30 1.62% N/A
Dr. Knox Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 1895 94.99% N/A
Jared J. Murray 59 2.96% N/A
Tim Mercer 41 2.06% N/A
East Kelowna Community Hall
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 899 96.67% N/A
Jared J. Murray 20 2.15% N/A
Tim Mercer 11 1.18% N/A
Holiday Park Resort
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 138 95.83% N/A
Tim Mercer 4 2.78% N/A
Jared J. Murray 2 1.39% N/A
Kelowna Library Branch
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 968 91.49% N/A
Jared J. Murray 59 5.58% N/A
Tim Mercer 31 2.93% N/A
KLO Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 2397 95.23% N/A
Jared J. Murray 80 3.18% N/A
Tim Mercer 40 1.59% N/A
Martin Education Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 748 93.38% N/A
Jared J. Murray 34 4.24% N/A
Tim Mercer 19 2.37% N/A
North Glenmore Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 1870 97.04% N/A
Jared J. Murray 35 1.82% N/A
Tim Mercer 22 1.14% N/A
Okanagan Mission Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 656 94.52% N/A
Jared J. Murray 29 4.18% N/A
Tim Mercer 9 1.30% N/A
Rutland Senior Activity Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 1751 96.00% N/A
Jared J. Murray 49 2.69% N/A
Tim Mercer 24 1.32% N/A
South Rutland Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 633 96.35% N/A
Jared J. Murray 17 2.59% N/A
Tim Mercer 7 1.07% N/A
Special Voting
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 302 94.08% N/A
Tim Mercer 10 3.12% N/A
Jared J. Murray 9 2.80% N/A
Springvalley Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Walter Gray 1119 94.91% N/A
Jared J. Murray 41 3.48% N/A
Tim Mercer 19 1.61% N/A

Results for Councillor

Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 12,436 11.84% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 12,213 11.62% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 11,204 10.66% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 10,362 9.86% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 9,435 8.98% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 7,744 7.37% N/A
check_circle_outline Colin Day 7,379 7.02% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 6,736 6.41% N/A
Bob Naka 5,589 5.32% N/A
Mike Mcloughlin 5,519 5.25% N/A
Michele Rule 5,240 4.99% N/A
Joe Iafrancesco 3,066 2.92% N/A
Mike Chisholm 2,356 2.24% N/A
Mo Rajabally 2,333 2.22% N/A
Elsie Dawe 2,224 2.12% N/A
Glenn Matthew Henderson 1,239 1.18% N/A
Total 105,075
Advance Voting - Advanced
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 560 12.10% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 548 11.84% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 500 10.80% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 483 10.43% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 450 9.72% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 354 7.65% N/A
check_circle_outline Colin Day 312 6.74% N/A
Bob Naka 256 5.53% N/A
Mike Mcloughlin 238 5.14% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 224 4.84% N/A
Joe Iafrancesco 167 3.61% N/A
Mo Rajabally 150 3.24% N/A
Michele Rule 135 2.92% N/A
Elsie Dawe 102 2.20% N/A
Mike Chisholm 81 1.75% N/A
Glenn Matthew Henderson 70 1.51% N/A
Anne McClymont Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Sharon Shepherd 1568 13.20% N/A
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 1557 13.11% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 1360 11.45% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 1205 10.15% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 1036 8.72% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 811 6.83% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 747 6.29% N/A
check_circle_outline Colin Day 724 6.10% N/A
Michele Rule 662 5.57% N/A
Mike Mcloughlin 583 4.91% N/A
Bob Naka 551 4.64% N/A
Mo Rajabally 301 2.53% N/A
Joe Iafrancesco 274 2.31% N/A
Mike Chisholm 221 1.86% N/A
Elsie Dawe 154 1.30% N/A
Glenn Matthew Henderson 121 1.02% N/A
Dr. Knox Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 1449 11.51% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 1428 11.34% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 1333 10.58% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 1244 9.88% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 1210 9.61% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 950 7.54% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 911 7.23% N/A
check_circle_outline Colin Day 835 6.63% N/A
Mike Mcloughlin 682 5.42% N/A
Michele Rule 678 5.38% N/A
Bob Naka 642 5.10% N/A
Joe Iafrancesco 362 2.87% N/A
Mo Rajabally 264 2.10% N/A
Mike Chisholm 256 2.03% N/A
Elsie Dawe 235 1.87% N/A
Glenn Matthew Henderson 115 0.91% N/A
East Kelowna Community Hall
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 749 12.40% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 709 11.74% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 699 11.58% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 604 10.00% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 503 8.33% N/A
check_circle_outline Colin Day 452 7.49% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 419 6.94% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 408 6.76% N/A
Mike Mcloughlin 344 5.70% N/A
Bob Naka 342 5.66% N/A
Michele Rule 316 5.23% N/A
Mike Chisholm 131 2.17% N/A
Joe Iafrancesco 128 2.12% N/A
Mo Rajabally 113 1.87% N/A
Elsie Dawe 82 1.36% N/A
Glenn Matthew Henderson 39 0.65% N/A
Holiday Park Resort
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Sharon Shepherd 94 11.05% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 90 10.58% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 88 10.34% N/A
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 83 9.75% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 79 9.28% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 74 8.70% N/A
check_circle_outline Colin Day 74 8.70% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 60 7.05% N/A
Mike Mcloughlin 43 5.05% N/A
Michele Rule 36 4.23% N/A
Bob Naka 33 3.88% N/A
Elsie Dawe 26 3.06% N/A
Mike Chisholm 26 3.06% N/A
Glenn Matthew Henderson 16 1.88% N/A
Joe Iafrancesco 15 1.76% N/A
Mo Rajabally 14 1.65% N/A
Kelowna Library Branch
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Sharon Shepherd 806 12.37% N/A
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 793 12.17% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 655 10.05% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 645 9.90% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 563 8.64% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 495 7.59% N/A
check_circle_outline Colin Day 443 6.80% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 403 6.18% N/A
Mike Mcloughlin 343 5.26% N/A
Michele Rule 342 5.25% N/A
Bob Naka 311 4.77% N/A
Joe Iafrancesco 180 2.76% N/A
Mike Chisholm 170 2.61% N/A
Mo Rajabally 146 2.24% N/A
Elsie Dawe 134 2.06% N/A
Glenn Matthew Henderson 89 1.37% N/A
KLO Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Sharon Shepherd 1893 11.76% N/A
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 1889 11.74% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 1723 10.71% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 1556 9.67% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 1403 8.72% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 1193 7.41% N/A
check_circle_outline Colin Day 1157 7.19% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 1045 6.49% N/A
Mike Mcloughlin 885 5.50% N/A
Bob Naka 819 5.09% N/A
Michele Rule 718 4.46% N/A
Joe Iafrancesco 512 3.18% N/A
Elsie Dawe 403 2.50% N/A
Mike Chisholm 355 2.21% N/A
Mo Rajabally 320 1.99% N/A
Glenn Matthew Henderson 220 1.37% N/A
Martin Education Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 627 12.32% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 595 11.69% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 533 10.48% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 498 9.79% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 442 8.69% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 350 6.88% N/A
check_circle_outline Colin Day 342 6.72% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 318 6.25% N/A
Bob Naka 285 5.60% N/A
Mike Mcloughlin 257 5.05% N/A
Michele Rule 235 4.62% N/A
Joe Iafrancesco 150 2.95% N/A
Mo Rajabally 141 2.77% N/A
Elsie Dawe 133 2.61% N/A
Mike Chisholm 114 2.24% N/A
Glenn Matthew Henderson 68 1.34% N/A
North Glenmore Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 1436 11.54% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 1393 11.19% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 1329 10.68% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 1292 10.38% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 1226 9.85% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 875 7.03% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 869 6.98% N/A
check_circle_outline Colin Day 817 6.56% N/A
Michele Rule 753 6.05% N/A
Mike Mcloughlin 687 5.52% N/A
Bob Naka 576 4.63% N/A
Joe Iafrancesco 356 2.86% N/A
Mike Chisholm 250 2.01% N/A
Elsie Dawe 233 1.87% N/A
Mo Rajabally 230 1.85% N/A
Glenn Matthew Henderson 123 0.99% N/A
Okanagan Mission Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 550 12.61% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 522 11.97% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 512 11.74% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 415 9.52% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 389 8.92% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 286 6.56% N/A
check_circle_outline Colin Day 285 6.54% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 263 6.03% N/A
Michele Rule 254 5.82% N/A
Bob Naka 229 5.25% N/A
Mike Mcloughlin 214 4.91% N/A
Joe Iafrancesco 131 3.00% N/A
Mo Rajabally 105 2.41% N/A
Mike Chisholm 100 2.29% N/A
Elsie Dawe 62 1.42% N/A
Glenn Matthew Henderson 44 1.01% N/A
Rutland Senior Activity Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 1271 11.12% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 1227 10.74% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 1176 10.29% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 1116 9.77% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 936 8.19% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 923 8.08% N/A
check_circle_outline Colin Day 915 8.01% N/A
Bob Naka 756 6.62% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 615 5.38% N/A
Mike Mcloughlin 582 5.09% N/A
Michele Rule 485 4.24% N/A
Joe Iafrancesco 386 3.38% N/A
Elsie Dawe 337 2.95% N/A
Mike Chisholm 290 2.54% N/A
Mo Rajabally 245 2.14% N/A
Glenn Matthew Henderson 166 1.45% N/A
South Rutland Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 442 10.79% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 425 10.37% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 424 10.35% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 410 10.00% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 352 8.59% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 332 8.10% N/A
check_circle_outline Colin Day 310 7.56% N/A
Bob Naka 295 7.20% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 217 5.30% N/A
Mike Mcloughlin 196 4.78% N/A
Michele Rule 179 4.37% N/A
Joe Iafrancesco 142 3.47% N/A
Mike Chisholm 123 3.00% N/A
Elsie Dawe 107 2.61% N/A
Mo Rajabally 93 2.27% N/A
Glenn Matthew Henderson 51 1.24% N/A
Special Voting
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Sharon Shepherd 210 13.00% N/A
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 201 12.44% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 169 10.46% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 167 10.33% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 140 8.66% N/A
check_circle_outline Colin Day 126 7.80% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 105 6.50% N/A
Mike Mcloughlin 79 4.89% N/A
Bob Naka 74 4.58% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 68 4.21% N/A
Michele Rule 66 4.08% N/A
Elsie Dawe 50 3.09% N/A
Mo Rajabally 44 2.72% N/A
Joe Iafrancesco 41 2.54% N/A
Glenn Matthew Henderson 38 2.35% N/A
Mike Chisholm 38 2.35% N/A
Springvalley Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Robert Douglas Hobson 829 11.14% N/A
check_circle_outline Sharon Shepherd 805 10.81% N/A
check_circle_outline Andre F. Blanleil 784 10.53% N/A
check_circle_outline Barrie Clark 692 9.30% N/A
check_circle_outline Ron Cannan 636 8.54% N/A
check_circle_outline Smiley Nelson 602 8.09% N/A
check_circle_outline Colin Day 587 7.89% N/A
check_circle_outline Brian D. Given 487 6.54% N/A
Bob Naka 420 5.64% N/A
Mike Mcloughlin 386 5.19% N/A
Michele Rule 381 5.12% N/A
Joe Iafrancesco 222 2.98% N/A
Mike Chisholm 201 2.70% N/A
Mo Rajabally 167 2.24% N/A
Elsie Dawe 166 2.23% N/A
Glenn Matthew Henderson 79 1.06% N/A

Results for School Trustee

Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 8,581 18.50% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 7,171 15.46% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 6,480 13.97% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 6,078 13.11% N/A
Eain Lamont 5,085 10.96% N/A
Christine Burke 4,367 9.42% N/A
Dennis Wolfe 3,541 7.64% N/A
Mary Mandarino 2,644 5.70% N/A
Ian Hunter 2,428 5.24% N/A
Total 46,375
Advance Voting - Advanced
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 390 18.89% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 307 14.87% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 279 13.51% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 254 12.30% N/A
Eain Lamont 253 12.25% N/A
Christine Burke 182 8.81% N/A
Dennis Wolfe 164 7.94% N/A
Mary Mandarino 132 6.39% N/A
Ian Hunter 104 5.04% N/A
Anne McClymont Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 1065 20.50% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 820 15.79% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 783 15.08% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 767 14.77% N/A
Eain Lamont 543 10.45% N/A
Christine Burke 430 8.28% N/A
Dennis Wolfe 346 6.66% N/A
Ian Hunter 222 4.27% N/A
Mary Mandarino 218 4.20% N/A
Dr. Knox Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 1138 19.86% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 937 16.35% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 739 12.89% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 735 12.82% N/A
Eain Lamont 640 11.17% N/A
Christine Burke 524 9.14% N/A
Dennis Wolfe 429 7.49% N/A
Mary Mandarino 342 5.97% N/A
Ian Hunter 247 4.31% N/A
East Kelowna Community Hall
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 513 19.06% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 412 15.30% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 410 15.23% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 365 13.56% N/A
Eain Lamont 292 10.85% N/A
Christine Burke 248 9.21% N/A
Dennis Wolfe 190 7.06% N/A
Mary Mandarino 138 5.13% N/A
Ian Hunter 124 4.61% N/A
Holiday Park Resort
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Janis Thompson 62 16.71% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 56 15.09% N/A
check_circle_outline Don Ennis 55 14.82% N/A
Christine Burke 43 11.59% N/A
Eain Lamont 43 11.59% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 34 9.16% N/A
Ian Hunter 32 8.63% N/A
Dennis Wolfe 25 6.74% N/A
Mary Mandarino 21 5.66% N/A
Kelowna Library Branch
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 448 16.89% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 434 16.36% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 359 13.53% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 339 12.78% N/A
Eain Lamont 294 11.08% N/A
Christine Burke 258 9.72% N/A
Dennis Wolfe 191 7.20% N/A
Mary Mandarino 183 6.90% N/A
Ian Hunter 147 5.54% N/A
KLO Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 1186 17.65% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 1159 17.24% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 946 14.08% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 903 13.44% N/A
Eain Lamont 775 11.53% N/A
Christine Burke 557 8.29% N/A
Dennis Wolfe 485 7.22% N/A
Mary Mandarino 356 5.30% N/A
Ian Hunter 354 5.27% N/A
Martin Education Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 445 19.29% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 359 15.56% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 321 13.91% N/A
Eain Lamont 303 13.13% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 296 12.83% N/A
Christine Burke 200 8.67% N/A
Dennis Wolfe 150 6.50% N/A
Mary Mandarino 124 5.37% N/A
Ian Hunter 109 4.72% N/A
North Glenmore Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 1073 19.71% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 859 15.78% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 730 13.41% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 692 12.71% N/A
Eain Lamont 552 10.14% N/A
Christine Burke 507 9.31% N/A
Dennis Wolfe 421 7.73% N/A
Mary Mandarino 305 5.60% N/A
Ian Hunter 304 5.59% N/A
Okanagan Mission Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 398 19.49% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 320 15.67% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 282 13.81% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 277 13.57% N/A
Eain Lamont 235 11.51% N/A
Christine Burke 205 10.04% N/A
Dennis Wolfe 142 6.95% N/A
Ian Hunter 94 4.60% N/A
Mary Mandarino 89 4.36% N/A
Rutland Senior Activity Centre
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 868 16.79% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 741 14.34% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 710 13.74% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 598 11.57% N/A
Christine Burke 530 10.25% N/A
Eain Lamont 527 10.20% N/A
Dennis Wolfe 500 9.67% N/A
Mary Mandarino 355 6.87% N/A
Ian Hunter 340 6.58% N/A
South Rutland Elementary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 322 16.62% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 285 14.71% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 251 12.96% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 246 12.70% N/A
Christine Burke 240 12.39% N/A
Dennis Wolfe 191 9.86% N/A
Eain Lamont 178 9.19% N/A
Mary Mandarino 122 6.30% N/A
Ian Hunter 102 5.27% N/A
Special Voting
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Murli Pendharkar 93 14.24% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 93 14.24% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 92 14.09% N/A
check_circle_outline Don Ennis 88 13.48% N/A
Eain Lamont 86 13.17% N/A
Christine Burke 65 9.95% N/A
Mary Mandarino 54 8.27% N/A
Dennis Wolfe 43 6.58% N/A
Ian Hunter 39 5.97% N/A
Springvalley Secondary School
Candidate Votes % by votes % by ballots
check_circle_outline Don Ennis 592 17.43% N/A
check_circle_outline Eric Buckley 509 14.98% N/A
check_circle_outline Murli Pendharkar 482 14.19% N/A
check_circle_outline Janis Thompson 393 11.57% N/A
Christine Burke 378 11.13% N/A
Eain Lamont 364 10.72% N/A
Dennis Wolfe 264 7.77% N/A
Ian Hunter 210 6.18% N/A
Mary Mandarino 205 6.03% N/A